Vår superkraft är integrerade system

Integrerade system är system där alla delar pratar med varandra. På så sätt får man en effektiv helhet. Vi är specialister på integrerade system och väljer ut produkter som passar bra med varandra, så att du kan fokusera på att göra det du är bäst på.

Allt måste fungera – tillsammans

Vi vill inte bara se till att du får en fungerande produkt. Vi ser till att hela din lösning fungerar.
Mjukvaror

Datorprogrammen pratar med varandra och med maskinerna.

Hårdvaror

Maskinerna, alltså hårdvaran, pratar med programmen och gör som du vill att de ska göra.

Olika leverantörer

Vi väljer ut det bästa från olika leverantörer och ser till att delarna samspelar.

Gammalt och nytt

Vi ser till att dina gamla delar fungerar tillsammans med de nya delarna.

Vad våra kunder säger om oss

Det klart att man behöver lite hjälp och service ibland men de på JB Nordic har varit jättebra på att ställa upp för mig. Allt har varit väldigt positivt.

Citydent

Their support is much better. They are closer by and have everything in stock as well as better CAM software than our previous machine.

Dentalstop

Jag ger JB Nordic beröm då de har bra support och vi kom igång med maskinen redan den första dagen. Jag tycker vi har fått en väldigt fin uppbackning. Det är väl det som jag värdesätter mest.

TALAB