Endast ett sökresultat

Detta material har extremt hög biokompabilitet. Lätt vikt, flexibelt och smaklöst. Lämpar sig för kronor, broar, metallfria partialproteser och retentionsbaserade underkonstruktioner.