1 produkt

Modell blanks av polyurethane

Används främst för framställning av modeller och try-ins.