1 produkt

Lämpar sig extra bra för chairside-produktion

Koreanska Hass är experter på Glaskeram (lithium disilicate). Glaskeram används främst för permanenta konstruktioner och är ett extremt hållbart material, och finns i hela VITA-skalan. Materialen är biokompatibla och godkända för långtidsbruk. Du kan bestämma translusensen själv då du bränner blocken, beroende på vilken temperatur du väljer att bränna på. Blocken passar i våra vhf-maskiner Z4 och N4.