Intervju med City Dental

Utdrag från intervjun:

För det första säljer de en bra produkt och så, och sedan tycker jag att de har bra service. De ställer upp då man behöver något. Det är ju jätteviktigt att man inte bara säljer en produkt och sedan släpper det.

City DentalTandtekniker

Bakgrund om City Dental

City Dental är nordens största privata tandvårdsklinik och erbjuder kvalitetstandvård som alla ska ha råd med. Kliniken arbetar med den senaste utrustningen inom tandvård och utför all typ av allmäntandvård, akuttandvård, kronor, broar, implantat, fasader med mera. City Dental har även ett eget tandtekniskt laboratorium där vi tillverkar bland annat bettskenor, blekskenor, tandskydd och porslinskronor med mera.

Redan från starten var ledningen noga med att kliniken skulle ha toppmodern utrustning och teknik och de håller sig därför uppdaterade med det absolut senaste inom både kunskap, teknik och utrustning. Med modern kunskap och utrustning ökar vårdkvaliteten. City Dental arbetar ständigt med att bibehålla högsta kvalitet. Kvalitetssäkring är en del av det dagliga arbetet.

Kund

City Dental

Maskin och material köpt hos JB Nordic

Fräsmaskin K4, Zirkonia material, vax material och Kobolt-krom

Intervju med City Dental

Skulle du kunna presentera ditt labb lite kortfattat?

Vi heter Citident AB och är ett tandtekniskt laboratorium på Lidingö. Vi har funnits i lokalen från 1988 och Tomas tog över verksamheten 1998. Det har funnits några år. Vi sysslar med både fast protetik och avtagbar protetik. Vi har väldigt mycket att göra då vi är ett fullservice laboratorium.

Hur många anställda är det som arbetar i laboratoriet?

Just nu är vi 2 stycket.

Ungefär hur många kunder/tandläkare är det som ni servrar?

Det är ganska många, kanske ett 20-tal

När gick ni över till digital teknologi?

Det är ganska länge sedan egentligen, men vi har ju outsourcat frästekniken, men det var länge sedan jag köpte min första skanner för att kunna använda digital teknik. Det kanske runt 6-8 år sedan jag skaffade mig min första skanner. Men sedan bestämde jag mig för att fräsa inhouse istället.

Var det då du kom i kontakt med JB Nordic, för att du skulle börja kunna fräsa inhouse?

Ja, precis. Jag hade ju tagit reda på vilka maskiner som är bra och fastnade för deras (JB Nordics) maskin då, jag hade skannat av branschen så att säga.  Och vad det fanns för grejer. Och sedan konstaterade jag att det var just deras maskin som jag ville ha, och det har fungerat jättebra.

När var det du började använda JB Nordics maskin?

Det var ganska precis ett år sedan.

Vilken maskin och förbrukningsmaterial är det du använder från Dental Technology?

Zirkonia material, vax material och Kobolt-krom material.

Och är det K5 maskinen från Dental Technology som du använder?

Ja.

Du beslutade dig för att fräsa inhouse och hade redan en skanner, men skulle du kunna sammanfatta några områden som du ville förbättra innan du gick över till den här fräsmaskinen?

Logistiken och att jag ville kunna leverera mina produkter i bra tid. Förutom investeringen så är det ju bättre kostnadsmässigt. Sedan ville jag ha bättre kontroll på de här grejerna. Flödet på allting.

Vilken var den viktigaste anledningen till att du valde just K5 maskinen?

Det var dels att den kan vinkla saker i 35 grader istället för bara 30 grader och sedan kan jag fräsa Kobolt-krom i den också, och jag gör ju ganska mycket sådant. Det var de grejerna, men sedan visste jag även att det var en bra maskin. Det hade jag ju tagit reda på innan.

När du först köpte in den här maskinen, hur upplevde du just användningen i början? Var det enkelt eller svårt att börja använda maskinen?

Jag tyckte det var väldigt enkelt egentligen, och jag fick bra support av JB Nordic och sedan så tycker jag att det fungerade bra. Det var inga problem alls. Det gick väldigt fort att komma in det.

Hur upplevde du mjukvaran och användargränssnittet som ni använder för att fräsa, var den enkel och intuitiv?

J,a det är det jag tycker. Jag har ju haft flera maskiner. Man börjar ju med att skanna de här grejerna och jag har ju haft flera skannrar. Det är fjärde skannern jag har nu. Och den här maskinen är ju väldigt enkel och kompatibel med skannermaskinen. Så det fungerar väldigt bra.

Var det också en anledning till varför du valde just K5? Interaktionen mellan skanner och fräsmaskinen?

Ja, det var en förutsättning att det skulle fungera bra mellan maskinerna.

När eventuellt problem har uppstått hur har du då löst dessa?

Det har gått jättebra. Det klart att man behöver lite hjälp och service ibland men de på  JB Nordic har varit jättebra på att ställa upp för mig. Allt har varit väldigt positivt.

Vad tycker du är bäst med just K5 och varför?

Det är väldigt bra slutresultat. Dels bra produkt vilket är det första och sedan är det att jag har kontroll på allting då.

Kan även möjligheten att använda Kobolt-krom materialet vara en sak som är viktig för dig?

Ja

Hur har digitaliseringen påverkat dig i ditt dagliga arbete? 

Det underlättar mycket. Man skulle kunna säga att det är som en anställd egentligen, den här maskinen. Man har ju tidigare gjort de här grejerna för hand som maskinen eller roboten som det är egentligen som nu gör det som jag tidigare gjort för hand, så att jag sparar ju mycket tid.

Har inköpet av maskinen medfört ökad produktion?

Ja det vet jag inte. Ja, utan maskinen hade jag säkert behövt en anställd till. Det kan man ju säga.

Upplever du att maskinen har medfört till högre effektivitet och produktivitet?

Ja, det tycker jag. Det har det gjort.

Vet du hur det såg ut innan inköpet av maskinen och efter, d.v.s. mätetal, om man tänker på t.ex. kostnad per enhet nu i jämförelse med innan ni började använda maskinen?

Jag vet ju det att om man bortser från själva investeringen av maskinen då, så är det ju billigare. Det är inte halva priset men kanske nästan. Och jag ju inte suttit och räknat på det exakt men ungefär halva priset skulle jag säga.

Tycker du att inköpet av maskinen har tillfört värde till företaget och dess verksamhet?

Ja absolut, det har det gjort. Jag tycker det är väldigt roligt att hålla på med det här. Man blir sporrad av det. Jag tycker det har fungerat väldigt bra från början och skulle varmt rekommendera andra att använda sådana här grejer.

Vad är du värdesätter mest hos själva företaget JB Nordic?

Det är deras service. För det första säljer de en bra produkt och så, och sedan tycker jag att de har bra service. De ställer upp då man behöver något. Det är ju jätteviktigt att man inte bara säljer en produkt och  sedan släpper det, man hjälper till.

Som en sammanfattning, hur har JB Nordic bidragit till digitaliseringen av din verksamhet?

Det är väldigt mycket. Just den här maskinen tycker jag är helt revolutionerande och den har ju tillfört jättemycket till vårt företag.

Skulle du rekommendera JB Nordic och deras produkter till andra?

Ja det skulle jag absolut.

Vilken är den absolut största anledningen till att du skulle rekommendera dem och deras produkter?

För det första är det bra produkt och sedan är ju supporten också viktig, vilket jag rekommenderar till andra.

Läs om vad andra sagt också!

Fler intervjuer med kunder

“Their support is much better. They are closer by and have everything in stock as well as better CAM software than our previous machine.”

Dentalstop

“Jag ger JB Nordic beröm då de har bra support och vi kom igång med maskinen redan den första dagen. Jag tycker vi har fått en väldigt fin uppbackning. Det är väl det som jag värdesätter mest. ”

TALAB

“Våra kostnader för att framställa produkterna materialmässigt har halverats.”

Johan KapustaLabbägare

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempus consectetur mi nec hendrerit. Integer id est massa.”

Casey Jacobs Cookie Monster